รายละเอียดแพ็คเกจ

ราคา
Disk Space
ระบบจัดการ (CMS)
SSL
รองรับการแสดงผลในทุกหน้าจอ ทุกอุปกรณ์
ดูแลเซิฟเวอร์ 365 วัน ตลอด 24 ชม.

เว็บไชต์สำหรับองค์กร/ธุรกิจ

9,800 บาท/เฉพาะปีแรก

E-commerce (Shopping)

19,800 บาท/เฉพาะปีแรก
&nbsp

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวเลือกต่าง ๆ ของเว็บไชต์องค์กร/ธุรกิจ
ดูแล ปรับปรุง แก้ไขเว็บไชต์ Basic 15,000 บาท/ปี (ปกติ 17,000 บาท/ปี)
Business 30,000 บาท/ปี (ปกติ 35,000 บาท/ปี)
Professional 50,000 บาท/ปี (ปกติ 60,000 บาท/ปี)
ทำ SEO 4,500 บาท/เดือน(สัญญาอย่างน้อย 6 เดือน)
ตัวเลือกต่าง ๆ ของเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์
เพิ่มสินค้า 250 บาท/ชิ้น
ระบบติดตามสินค้า Tracking Code 7,000 บาท
ระบบสินค้าแนะนำ 7,000 บาท
จัดการเรื่องการรีวิว คะแนนรีวิว (แสดงจำนวนรีวิวและคะแนนรีวิวเมื่อค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาของ Google) 6,000 บาท
ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 6,000 บาท
ระบบชำระเงินผ่าน QR Code 3,000 บาท