STEP 1

เอกสารที่จะแนบมาให้

จะมีเมลล์ 2 ฉบับจาก EASITE ไปให้กับลูกค้า
โดยลูกค้าจะได้รับหลังจากลงทะเบียนภายใน 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ได้รับเมลล์ ให้ตรวจสอบดูว่าเมลล์เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ Junk Mail หรือไม่
หรือถ้าตรวจสอบทั้งหมดแล้วยังไม่ได้รับ รบกวนติดต่อกลับมาทางเราด้วยค่ะ

STEP 2

เตรียมข้อมูล

① ในเอกสาร Template ให้ทำการใส่ Text ต่างๆลงไป และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารมาใส่ลงในโฟลเดอร์ที่เราจัดส่งให้ทาง Email
② ให้ตรวจรูปภาพต่างๆที่จำเป็น การแสดงภาพตามที่กำหนด ต่างๆในเอกสาร Template เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้นำรูปภาพใส่ลงในโฟลเดอร์ที่เราจัดส่งให้ทาง Email

STEP 3

สร้างเว็บไซต์

ทางเราจะทำการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Text และรูปภาพที่เราได้รับมา
และเราจะส่งเว็บไซต์ให้พร้อมกับเอกสารแก้ไขเว็บไซต์ และจะทำการแก้ไขเว็บไซต์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ในส่วนที่ต้องการแก้ไขให้ทำการสรุปมาทั้งหมดในทีเดียว และส่งมาให้ทางเราเข้ามาที่เมลล์ที่กำหนด หลังจากนั้นให้ตรวจสอบคู่มือการใช้เว็บไซต์ และทดลองการอัพเดทเว็บไซต์

ทางเราได้มีทางเลือกสำหรับการ Support ทางด้านเว็บไซต์เตรียมเอาไว้ให้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและค่าบริการได้จากเพจนี้เลยค่ะ